Samen creëren we toekomst.

Gelijke kansen en gelijke uitkomsten

LEVEL UP want LEVL zorgt voor opwaartse sociale mobiliteit voor mensen met migratieachtergrond en tilt het samenleven naar een hoger niveau.

Onderwijs

LEVL engageert zich voor gelijke kansen doorheen de levensloop van kinderen, jongeren en volwassenen. Gelijke kansen, toegankelijkheid en divers-sensitiviteit willen we waarmaken doorheen het opgroeien, de schoolloopbaan en de beroepsloopbaan.

Meer info

Tewerkstelling

LEVL wil dat de arbeidsmarkt, sectoren en bedrijven in hun personeelsbestand een correcte afspiegeling vormen van de super diverse bevolking.

Meer info

Beleidsparticipatie

LEVL engageert zich om beleidsparticipatie van personen met een migratieachtergrond mogelijk te maken voor en door hen. Door hen een plaats en een stem te geven overal waar (lokaal) beleid wordt gemaakt, zo kunnen mensen met een migratieachtergrond niet alleen wegen op beleid maar zich ook, via actief burgerschap, ontplooien als volwaardig lid van deze samenleving.

Meer info

Wonen

LEVL engageert zich voor het recht op wonen voor iedereen. Want of je een gezonde en betaalbare woning vindt, mag niet afhangen van je afkomst, culturele achtergrond, taal, naam of verblijfsstatus.   

Meer info

Anti-discriminatie

LEVL komt op voor de mensenrechten van personen met een migratieachtergrond en strijdt voor een samenleving vrij van discriminatie en racisme. Een samenleving waarin niet je kleur maar wel je competenties je kansen bepalen.

Meer info

Correcte beeldvorming

LEVL wil via samenwerking met partners die hetzelfde doel beogen de (mainstream)media opentrekken voor alle burgers.

Meer info

Wat zijn de uitdagingen?

Beeld(vorming) heeft dezelfde kracht als fictie. Net zoals fictie een irreëel wereldbeeld schept, doet verkeerde beeldvorming net hetzelfde. Mensen met een migratieachtergrond zijn heel vaak het slachtoffer van incorrecte beeldvorming. Zo heb je nieuwsuitzendingen doordrenkt met pessimisme rond intercultureel samenleven, heb je fictieprogramma’s waar de acteur met migratieachtergrond zeer stereotiep wordt voorgesteld en zie je vaak dat wanneer iemand met migratieachtergrond iets groots presteert (topsporter, ondernemer, …), die haast als uitzondering op de regel wordt afgebeeld. Duidingsprogramma’s nodigen mensen met een migratieachtergrond uit, dit zonder een juiste omkadering en vaak voor cliché-onderwerpen.

De media bedient dus nog steeds de witte middenklasse.

Mediadebatten over intercultureel samenleven worden gedomineerd door witte, hoogopgeleide mannen van middelbare leeftijd. Zij vertolken slechts één perspectief, dat wordt voorgesteld als neutraal. Mensen met een migratieachtergrond willen meepraten, hun stem laten horen. Maar zij krijgen moeilijk toegang tot de media. En wanneer ze die krijgen, hebben ze te maken met vaak zeer vijandige weerstand en krijgen ze al snel het zwijgen opgelegd. Dat resulteert in het feit dat deze mensen de uitnodiging van witte media zeer begrijpelijk weigeren, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat van zowel gebrek aan diversiteit en diversiteit binnen de diversiteit, als het eeuwige geklaag van de witte media “we vinden ‘ze’ niet!”. Zo krijgt verkeerde beeldvorming vrij spel.

Op welke manier werkt LEVL aan oplossingen?

LEVL wil via haar expertise en vele netwerken beeldmakers en maatschappelijke actoren op verschillende niveaus informeren, overtuigen en impact op het beleid verwerven, op weg naar een inclusieve samenleving, vrij van racisme en discriminatie.

Doel?

LEVL wil met haar aanwezigheid in kerngroepen van de publieke media en via samenwerking met netwerkpartners die hetzelfde doel beogen, de mainstream media opentrekken voor alle burgers. Een correcte beeldvorming kan enkel mits gelijkwaardige participatie van mensen met migratieachtergrond in de media. Voor, achter en naast de schermen. Dit draagt bij tot een eerlijkere, genuanceerdere en diepgaande berichtgeving over onze superdiverse samenleving.

Samen met Mediarte

Wat zijn de uitdagingen?

In Vlaanderen en Brussel lopen mensen met een migratieachtergrond tegen heel wat drempels aan op het vlak van wonen. Uit cijfers blijkt dat mensen met een migratieachtergrond een groter risico lopen om in armoede terecht te komen. Zo hebben 42% van de mensen geboren buiten de EU meer kans om in armoede verzeilt te geraken, tegenover 21% van de mensen geboren in de EU en 12% van de mensen geboren in België (EU-SILC 2018). Een gebrek aan betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting speelt een belangrijke rol in armoedesituaties, want het versterkt negatieve effecten op andere levensdomeinen zoals gezondheidszorg, scholing en werk. Het vinden van gepaste huisvesting is voor mensen met een migratieachtergrond die in armoede leven dan ook een belangrijke kopzorg.

Discriminatie op de woonmark
Naast een hoger risico op armoede, krijgen mensen met een migratieachtergrond ook te maken met discriminatie en racisme op de woonmarkt. Praktijktesten helpen om de schaal van het probleem in kaart te brengen. Zo toonde de VUB in 2018 aan dat op de Antwerpse huurmarkt 50% van de private verhuurders en 30% van de vastgoedmakelaars kandidaten met een Maghrebijnse naam benadeelden in vergelijking met kandidaat-huurders met een Belgische naam. Wie een buitenlandse naam heeft, wordt minder vaak uitgenodigd voor een plaatsbezoek en ziet zijn kansen op een goede woning snel vervliegen.

Op welke manier werkt LEVL aan oplossingen?

LEVL wil beleidsmakers en maatschappelijke actoren op verschillende niveaus informeren, overtuigen en impact op het beleid verwerven, op weg naar een inclusieve samenleving, vrij van racisme en discriminatie.

Doel?

LEVL engageert zich voor het recht op wonen voor iedereen. Want of je een gezonde en betaalbare woning vindt, mag niet afhangen van je afkomst, naam of verblijfsstatus.

Met wie?

Samen met de Woonzaak

Wat zijn de uitdagingen?

In Vlaanderen en Brussel lopen mensen met een migratieachtergrond tegen heel wat drempels aan op het vlak van wonen. Uit cijfers blijkt dat mensen met een migratieachtergrond een groter risico lopen om in armoede terecht te komen. Zo hebben 42% van de mensen geboren buiten de EU meer kans om in armoede verzeilt te geraken, tegenover 21% van de mensen geboren in de EU en 12% van de mensen geboren in België (EU-SILC 2018). Een gebrek aan betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting speelt een belangrijke rol in armoedesituaties, want het versterkt negatieve effecten op andere levensdomeinen zoals gezondheidszorg, scholing en werk. Het vinden van gepaste huisvesting is voor mensen met een migratieachtergrond die in armoede leven dan ook een belangrijke kopzorg.

Discriminatie op de woonmark
Naast een hoger risico op armoede, krijgen mensen met een migratieachtergrond ook te maken met discriminatie en racisme op de woonmarkt. Praktijktesten helpen om de schaal van het probleem in kaart te brengen. Zo toonde de VUB in 2018 aan dat op de Antwerpse huurmarkt 50% van de private verhuurders en 30% van de vastgoedmakelaars kandidaten met een Maghrebijnse naam benadeelden in vergelijking met kandidaat-huurders met een Belgische naam. Wie een buitenlandse naam heeft, wordt minder vaak uitgenodigd voor een plaatsbezoek en ziet zijn kansen op een goede woning snel vervliegen.

Op welke manier werkt LEVL aan oplossingen?

LEVL wil beleidsmakers en maatschappelijke actoren op verschillende niveaus informeren, overtuigen en impact op het beleid verwerven, op weg naar een inclusieve samenleving, vrij van racisme en discriminatie.

Doel?

LEVL engageert zich voor het recht op wonen voor iedereen. Want of je een gezonde en betaalbare woning vindt, mag niet afhangen van je afkomst, naam of verblijfsstatus.

Met wie?

Samen met de Woonzaak

Wat zijn de uitdagingen?

In Vlaanderen en Brussel lopen mensen met een migratieachtergrond tegen heel wat drempels aan op het vlak van wonen. Uit cijfers blijkt dat mensen met een migratieachtergrond een groter risico lopen om in armoede terecht te komen. Zo hebben 42% van de mensen geboren buiten de EU meer kans om in armoede verzeilt te geraken, tegenover 21% van de mensen geboren in de EU en 12% van de mensen geboren in België (EU-SILC 2018). Een gebrek aan betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting speelt een belangrijke rol in armoedesituaties, want het versterkt negatieve effecten op andere levensdomeinen zoals gezondheidszorg, scholing en werk. Het vinden van gepaste huisvesting is voor mensen met een migratieachtergrond die in armoede leven dan ook een belangrijke kopzorg.

Discriminatie op de woonmark
Naast een hoger risico op armoede, krijgen mensen met een migratieachtergrond ook te maken met discriminatie en racisme op de woonmarkt. Praktijktesten helpen om de schaal van het probleem in kaart te brengen. Zo toonde de VUB in 2018 aan dat op de Antwerpse huurmarkt 50% van de private verhuurders en 30% van de vastgoedmakelaars kandidaten met een Maghrebijnse naam benadeelden in vergelijking met kandidaat-huurders met een Belgische naam. Wie een buitenlandse naam heeft, wordt minder vaak uitgenodigd voor een plaatsbezoek en ziet zijn kansen op een goede woning snel vervliegen.

Op welke manier werkt LEVL aan oplossingen?

LEVL wil beleidsmakers en maatschappelijke actoren op verschillende niveaus informeren, overtuigen en impact op het beleid verwerven, op weg naar een inclusieve samenleving, vrij van racisme en discriminatie.

Doel?

LEVL engageert zich voor het recht op wonen voor iedereen. Want of je een gezonde en betaalbare woning vindt, mag niet afhangen van je afkomst, naam of verblijfsstatus.

Met wie?

Samen met de Woonzaak

LEVL nodigt iedereen uit om mee te werken aan een inclusieve samenleving.
LEVL maakt VERBINDING met een breed netwerk aan spelers  en burgers op het niveau van onderwijs, arbeidsmarkt, woonmarkt, beleidsparticipatie en andere levensdomeinen.